[PHP] – Bài 5: Xây dựng hàm trong PHP

0 1.787

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách xây dựng hàm trong PHP. Đồng thời, mình cũng sẽ hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến hàm như Tham số – Đối số, Tham trị – Tham chiếu.

Video Xây dựng hàm trong PHP

Hướng dẫn chi tiết

"Ra đời, cuộc sống bươm chải, có làm vẫn không có ăn" nên phải gắn QUẢNG CÁO

Các bạn cần hosting WordPress nhanh, rẻ và dễ sử dụng có free SLL hãy chọn Azdigi nhé.
Link đăng ký: NHẬN NGAY ƯU ĐÃI
Nếu các bạn mua hosting từ link trên, mình sẽ có một ít tiền để duy trì. Cảm ơn

Xây dựng hàm cơ bản trong PHP

Cấu trúc hàm

function ham(){
  echo "Demo về hàm";
}
ham();

Truyền biến vào hàm

function ham_co_tham_so($tham_so){
  echo $tham_so;
}
ham_co_tham_so(12);

Giá trị mặc định cho tham số

function ham_co_tham_so($tham_so_1 = 0, $tham_so_2 = 0){
  echo $tham_so_1 + $tham_so_2;
}
ham_co_tham_so();

Tham số – Đối số

"Người ta tắt AdsBlock không phải vì người ta dại, mà người ta quý mình nên coi quảng cáo"

Hosting WordPress nhanh, rẻ và dễ sử dụng có free SLL hãy chọn Azdigi nhé.
Link đăng ký: NHẬN NGAY ƯU ĐÃI
Nếu các bạn mua hosting từ link trên, mình sẽ có một ít tiền để duy trì. Cảm ơn

Tham số là biến được định nghĩa trong hàm.

Đối số là giá trị được truyền vào hàm.

Tham trị và Tham chiếu

Tham trị không bị thay đổi giá trị sau khi được truyền vào và xử lý trong hàm.

Tham chiếu có giá trị sẽ thay đổi sau khi được truyền vào và xử lý trong hàm.

$du_lieu_goc = 5;
function ham_tham_tri($tham_so){
  $tham_so++;
  echo $tham_so;
}
ham_tham_tri($du_lieu_goc);
echo $du_lieu_goc;
// gia tri $du_lieu_goc truyền vào bị thay đổi
function ham_tham_chieu(&$tham_so){
  $tham_so++;
  echo $tham_so;
}
ham_tham_chieu($du_lieu_goc);
echo $du_lieu_goc;

Hàm không định danh Anonymous Function – Lambda

Sử dụng

+ Gán cho 1 biến

// gán cho biến
$ham = function($tham_so){
  echo $tham_so;
};
$ham(1);

+ Gán cho 1 mảng

// gán cho mảng
$arr_func = array(
  function($tham_so){
   echo $tham_so;
  },
  function($tham_so){
   echo $tham_so++;
  }
);
$arr_func[1](10);

+ Sử dụng như hàm gọi lại (Callback)

$mang = array( '1' , 2 , 3, 4 );
array_walk($mang, function($key, $value){
  echo 'phần tử '.$key.' có giá trị là '.$value;
});
$call_back_func = function($key, $value){
  echo 'phần tử '.$key.' có giá trị là '.$value;
};
array_walk($mang, $call_back_func);

+ Closures – có khả năng truy cập các biến bên ngoài nó

$message = 1;
// không dùng "use", không chạy được
function example() {
  echo $message;
}
example();
// Closures
$example = function () use ($message) {
  $message++;
  echo $message;
};
$example();
echo $message;
$example = function () use (&$message) {
  $message++;
  echo $message;
};
$example();
echo $message;

Ứng dụng

Kết hợp callback và closures

$he_so = 2;
$day_so = [1, 2, 3, 4];
array_walk($day_so, function ($gia_tri) use ($he_so) {
 echo $gia_tri * $he_so;
});

Xem thêm Anonymous functions tại PHP net: https://www.php.net/manual/en/functions.anonymous.php

Code mẫu: Download

Nếu có thắc mắc, hãy đặt câu hỏi bằng cách comment bên dưới, qua email, hoặc nhắn tin qua Fanpage Góc làm web.

Liên hệ

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.