Chuyên mục WordPress Development

WordPress Development

Khóa học WordPress Development dành cho các bạn có tìm đam mê với WordPress. Nội dung chính là lập trình theme và plugin Worpress, tùy chỉnh các theme có sẵn, mở rộng tính năng, WooCommerce, lập trình Block Gutenberg, Elementor, Visual Composer, và các trình kéo thả dành cho WordPress.