Chuyên mục Bootstrap

Bootstrap

Bootstrap là gì?

Là một đống code css và js viết sẵn, tạo bộ khung cho bạn phát triển và tùy biến.

Tại sao nên dùng Bootstrap?

Vì nó giúp bạn đỡ vất vả trong thiết kế web. Đặc biệt những ai đang vật lộn với responsive và hiệu ứng.

Chúng ta sẽ học như thế nào?

Khóa học sẽ hướng dẫn các bạn các thành phần cơ bản của Bootstrap qua các ví dụ. Còn những thành phần ít dùng sẽ nằm lẩn trong những bài tập lớn nhé.