Chủ đề WordPress

WordPress

Bài 16: Phân chuyên mục cho bài viết

Chúng ta đã biết phân biệt giữa bài viết và trang cũng như cách tạo bài viết. Để tiện quản lý cũng như người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm và xem, chúng ta nên phân chuyên mục cho bài viết thành các nhóm có chủ đề liên quan. Cách tạo…
Đọc thêm...