Chủ đề Material Design

Material Design

Material Design: Nguyên lý thiết kế cơ bản

Như đã giới thiệu trong bài Ngôn ngữ thiết kế UI/UX Material Design, Material Design là một ngôn ngữ thiết kết, tổng hợp các nguyên tắc cổ điển của thiết kế tốt với sự đổi mới của công nghệ và khoa học. Trong phạm vi bài viết này, chúng ta…

Ngôn ngữ thiết kế UI/UX Material Design

Material Design là gì? Material Design dịch nôm na sang Tiếng Việt là "Thiết kế Vật liệu". Đây là ngôn ngữ thiết kế do Google tạo ra, ban đầu nhắm đến các app di động cho android nhưng đã sang rộng ra các nền tảng di động khác cũng như…