Chủ đề JavaScript

JavaScript

Bài 4: Tạo hiệu ứng collapse và accordion bằng jquery

Trong bài học này, mình sẽ hướng dẫn cách tạo hiệu ứng collapse và accordion bằng jquery. Ý tưởng chính của hiệu ứng này là cách khối chỉ hiện tiêu đề. Khi click vào tiêu đề sẽ xuất hiện khối nội dung, click lần thứ hai sẽ ẩn nội dung.…

Bài 3: Ẩn hiện nội dung bằng jQuery

Trong bài học này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm ẩn hiện nội dung bằng jQuery và ứng dụng vào việc làm form đăng nhập. Video - Ẩn hiện nội dung bằng jQuery https://youtu.be/q4Pl8Tw47W0 Bài này tương đội đơn giản, chủ yếu giúp các…

Bài 9: History và Cookie trong Javascript

Bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu về hai thành phần đầu tiên của BOM là window và location. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về history và cookie trong Javascript. History - Lịch sử duyệt web Một số thao tác với history phổ biến là…

Bài 8: Window và Location trong JavaScript

Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các đối tượng liên quan đến trình duyệt trong Javascript - hay còn gọi là BOM. Hai đối tượng đầu tiên chúng ta tìm hiểu là window và location trong JavaScript. Các đối tượng liên quan đến trình…