Chủ đề HTML và CSS

HTML và CSS

Bài 29: Cách tạo responsive cho web

Bài 29 sẽ giới thiệu cho các bạn về cách tạo responsive cho web. Nói dễ hiểu là giao diện sẽ tùy biến thay đổi cho phù hợp với kích thước màn hình hiển thị. Trong bài mình sẽ hướng dẫn một ví dụ đơn giản là thay đổi kích thước hình khi màn…
Đọc thêm...

Bài 28: Cách tạo animation trong css

Trong bài 28, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo animation trong css. Trong bài 26 chúng ta đã biết cách tạo hiệu ứng zoom khi hover vào đối tạo. Nội dung animation ngày hôm nay sẽ là tạo động zoom hình ảnh và chạy chữ như powerpoint trên…
Đọc thêm...

Bài 26: Hiệu ứng zoom và gradient

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo hiệu ứng zoom và gradient trong css. Hai thuộc tính được sử dụng là transform:scale() và background-image: -webkit-linear-gradient(); Ngoài ra, thuộc tính box-size:border-box cũng được giới…
Đọc thêm...

Bài 23: Làm bài tập trang Edumall

Trong bài tập này, chúng ta sẽ tiếp tục làm bài tập về chia layer bằng thuộc tính position, và ôn lại flexbox. Ngoài ra, mình cũng giới thiệu thuộc tính transform:rotate() để xoay các khối. Video - Làm bài tập trang Edumall…
Đọc thêm...