Chủ đề Bootstrap

Bootstrap

Bài 9: Navs – Tạo thanh menu trong Bootstrap

Trong bài bày, chúng ta sẽ tìm hiểu về một thành phần khác của Bootstrap là Navs - tạo thanh menu trong Bootstrap. Mình sẽ hướng dẫn các bạn các tạo một menu đơn giản, với những kiến thức Bootstrap đã học. Ngoài ra, mình cũng hướng dẫn nâng…

Bài 5: Collapse – Ẩn hiện nội dung trong Bootstrap

Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn về thành phần collapse – ẩn hiện nội dung trong Bootstrap. Các bạn có thể tham khảo thêm những tính năng nâng cao trong trang tài liệu của Bootstrap, mình chỉ hướng dẫn nội dung cơ bản và dễ sử dụng…