Chủ đề Bootstrap

Bootstrap

Bài 9: Navs – Tạo thanh menu trong Bootstrap

Trong bài bày, chúng ta sẽ tìm hiểu về một thành phần khác của Bootstrap là Navs - tạo thanh menu trong Bootstrap. Mình sẽ hướng dẫn các bạn các tạo một menu đơn giản, với những kiến thức Bootstrap đã học. Ngoài ra, mình cũng hướng dẫn nâng…
Đọc thêm...