Bài 22: Tạo hiệu ứng chuyển động với thư viện TweenMax

1 3.310

Trong bài học này, mình sẽ hướng dẫn bạn cách tạo hiệu ứng chuyển động với thư viện TweenMax. Các bạn lưu ý thư viện này nằm trong bộ thư viện js Greensock – Gsap có bản quyền và cần trả phí để sử dụng cho mục đích thương mại nhé. Thư viện này mình cũng từng hướng dẫn qua sơ lược trong Bài 14: Hiệu Ứng Load Từng Phần Tử – Thư Viện TweenMax.

Video – Tạo hiệu ứng chuyển động với thư viện TweenMax

Ý tưởng

"Ra đời, cuộc sống bươm chải, có làm vẫn không có ăn" nên phải gắn QUẢNG CÁO

Các bạn cần hosting WordPress nhanh, rẻ và dễ sử dụng có free SLL hãy chọn Azdigi nhé.
Link đăng ký: NHẬN NGAY ƯU ĐÃI
Nếu các bạn mua hosting từ link trên, mình sẽ có một ít tiền để duy trì. Cảm ơn

+ Sử dụng thư viện TweenMax thay cho animation bằng css và js.

+ Tạo các hiệu ứng di chuyển, delay. Các khối chúng ta chỉ làm đơn giản để minh họa, nên chỉ cần hình vuông, có màu nền là được.

Hướng dẫn chi tiết

Phần HTML

+ Thêm các thẻ cài đặt css.

Có làm thì mới có ăn như ai đó từng nói - Vài dòng ngắn cho QUẢNG CÁO nhé

Các bạn cần hosting WordPress nhanh, rẻ và dễ sử dụng có free SLL hãy chọn Azdigi nhé.
Link đăng ký: NHẬN NGAY ƯU ĐÃI
Nếu các bạn đăng ký và sử dụng hosting từ link trên, Góc Làm Web sẽ có một ít tiền để duy trì. 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">

+ Thêm thư viện jQuery, TweenMax và script tự viết.

<script type="text/javascript" src="js/jquery-3.3.1.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/2.0.2/TweenMax.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/script.js"></script>

+ Các khối để minh họa hiệu ứng.

<div class="content">
  <div class="khoi-1"></div>
  <div class="khoi-1"></div>
  <div class="khoi-1"></div>
</div>
<div class="content">
  <div class="khoi-2"></div>
</div>
<div class="content">
  <div class="khoi-3"></div>
</div>
<div class="content">
  <div class="khoi-4"></div>
  <div class="khoi-4"></div>
  <div class="khoi-4"></div>
</div>
<div class="content">
  <div class="khoi-5"></div>
  <div class="khoi-5"></div>
  <div class="khoi-5"></div>
</div>

Phần CSS

.content{
  width: 1170px;
  margin: auto;
  margin-top: 50px;
  display: flex;
  justify-content: space-around;
}
.khoi-1,.khoi-2,.khoi-3,.khoi-4,.khoi-5{
  height: 50px;
  width: 50px;
  background: #c03737;
}
.khoi-2{
  background: #5c5ca9;
}
.khoi-3{
  background: #d17c34;
}
.khoi-4{background: #4a994a;}
.khoi-5{background: orange}

Phần JS

$(document).ready(function() {
  // hieu ung 1 goc la 0
  TweenMax.to($('.khoi-1'),1,{x:200,opacity:0});
  // hieu ung 2 cach 1s
  TweenMax.from($('.khoi-2'),2,{scale:2,opacity:0.5,delay:1});
  // hieu ung 3 cach 1s
  TweenMax.fromTo($('.khoi-3'),2,{y:200,opacity:0.3,delay:2},{y:-200,opacity:1});
  TweenMax.staggerTo($('.khoi-4'),1,{y:150,opacity:0},0.2);
  TweenMax.staggerFrom($('.khoi-5'),2,{y:150,opacity:0,ease: Bounce.easeOut},0.5);
});

Một số hàm được sử dụng từ thư viện TweenMax

+ Hàm TweenMax.to(phần tử được chọn,thời gian,{hiệu ứng}) dùng để xác định chuyển động. Hiệu ứng trong hàm là vị trí cuối cùng.

+ Hàm TweenMax.from(phần tử được chọn,thời gian,{hiệu ứng}) dùng để xác định chuyển động. Hiệu ứng trong hàm là vị trí ban đầu.

+ Hàm TweenMax.fromTo(phần tử được chọn,thời gian,{hiệu ứng 1},{hiệu ứng 2}) dùng để xác định chuyển động từ vị trí 1 đến vị trí 2.

+ Hàm TweenMax.staggerTo(phần tử được chọn,thời gian,{hiệu ứng}, thời gian giữa các phần tử) dùng để xác định chuyển động của chuỗi các phần tử. Các phần tử sẽ chuyển động liên tiếp nhau và cách nhau 1 khoảng thời gian. Hiệu ứng trong hàm là vị trí cuối cùng.

+ Hàm TweenMax.staggerTo(phần tử được chọn,thời gian,{hiệu ứng}, thời gian giữa các phần tử) dùng để xác định chuyển động của chuỗi các phần tử. Các phần tử sẽ chuyển động liên tiếp nhau và cách nhau 1 khoảng thời gian. Hiệu ứng trong hàm là vị trí ban đầu.

Trong bài mình có sử dụng biểu đồ chuyển động được cung cấp sẵn trên trang chủ của thư viện Gsap – TweenMax, bạn có thể xem thêm tại link này: https://greensock.com/docs

Code mẫu: Download

Nếu có thắc mắc, hãy đặt câu hỏi bằng cách comment bên dưới, qua email, hoặc nhắn tin qua Fanpage Góc làm web.

Liên hệ

Bạn cũng có thể thích
 1. […] Bài 22: Tạo hiệu ứng chuyển động với thư viện TweenMax […]

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.