Bài 2: Các thẻ HTML cơ bản – phần 1

0 1.791

Video – Các thẻ HTML cơ bản – phần 1

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về một số thẻ HTML cơ bản. HTML có khoảng 40 thẻ cơ bản, còn CSS khoảng 100 thuộc tính. CHúng ta chỉ tìm hiểu một số loại thường dùng. Còn lại sẽ tìm hiểu không cần dùng đến.

Hướng dẫn chi tiết

Cấu trúc cơ bản

HTML gồm Head và Body. Head nơi chứa các khai báo, cài đặt trước. Body chứa nôi dung giao diện trang web.

  • <DOCTYPE html>: khai báo chuẩn của html
  • <head></head>: Phần khai báo ban đầu, khai báo về meta, title, css, javascript…
  • <body></body>: Phần chứa nội dung của trang web, nơi hiển thị nội dung.
Các thẻ HTML cơ bản - phần 1 cấu trúc thẻ html, head body
Các thẻ HTML cơ bản – phần 1

Phần thẻ <head> </head>

Các thẻ chính:

+ Thẻ Title: tiêu đề của trang web

+ Thẻ meta: cung cấp thông tin cho trang html, thông tin dữ liệu …

+ Thẻ link: khai báo đường dẫn đến file nguồn css (sẽ giải thích ở các bài sau), đường dẫn file javascript …

Phần thẻ <body> </body>

Một số thẻ thường dùng

+ Các thẻ tiêu đề: h1, h2 … h6. Mỗi thẻ heading đều mặc định có in đậm và xuống dòng.

+ Các thẻ định dạng văn bản b, I, u.

+ Thẻ đoạn văn <p> </p>: đoạn văn bản, không tự động xuống dòng.

+ Thẻ xuống dòng <br> là thẻ đơn, không có đóng mà chỉ có mở.

Nếu có thắc mắc, đặt câu hỏi bằng cách comment bên dưới, qua email, hoặc nhắn tin qua Fanpage Góc làm web.

Đừng quên LikeShare nếu thấy bài viết thú vị.

Liên hệ

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.