Bài 2: Biến và các kiểu dữ liệu trong JavaScript

0 4.708

JavaScript là một ngôn ngữ định kiểu yếu hay động. Điều đó nghĩa là không cần phải khai báo kiểu của các biến trước khi dùng. Kiểu dữ liệu của biến phụ thuộc vào giá trị chúng ta gán cho biến. Trong bài này mình sẽ giới thiệu cho các bạn về biến và các kiểu dữ liệu trong Javascript.

Video – Biến và các kiểu dữ liệu trong JavaScript

Hướng dẫn chi tiết

"Người ta tắt AdsBlock không phải vì người ta dại, mà người ta quý mình nên coi quảng cáo"

Hosting WordPress nhanh, rẻ và dễ sử dụng có free SLL hãy chọn Azdigi nhé.
Link đăng ký: NHẬN NGAY ƯU ĐÃI
Nếu các bạn mua hosting từ link trên, mình sẽ có một ít tiền để duy trì. Cảm ơn

Các kiểu dữ liệu trong Javascript

+ Kiểu boolean: true/false

+ Kiểu của null

+ Kiểu của undefined

+ Kiểu số number

"Ra đời, cuộc sống bươm chải, có làm vẫn không có ăn" nên phải gắn QUẢNG CÁO

Các bạn cần hosting WordPress nhanh, rẻ và dễ sử dụng có free SLL hãy chọn Azdigi nhé.
Link đăng ký: NHẬN NGAY ƯU ĐÃI
Nếu các bạn mua hosting từ link trên, mình sẽ có một ít tiền để duy trì. Cảm ơn

+ Kiểu chuỗi string

+ Kiểu Symbol (mới trong ECMAScript 6)

+Kiểu đối tượng

Các kiểu objects:

+ Object tự định nghĩa (đối tượng)

+ Date (ngày tháng)

+ Array (mảng)

JSON (JavaScript Object Notation)

Biến trong Javascript

+ Để khai báo biến chúng ta dùng lệnh var tên biến

+ Kiểu dữ liệu của biến phụ thuộc vào giá trị chúng ta gán cho biến.

+ Tên biến bắt đầu bằng chữ hoặc dấu shift gạch _

Ví dụ: Bạn thử đoán kiểu dữ liệu của bien ở cuối đạon script này nhé

<script type="text/javascript">
var bien_1 = 'Hello JS'; // kiểu dữ liệu string
console.log(bien_1);
console.log(typeof(bien_1));
bien_1 = 1;
bien_1 = bien_1 + 1;
console.log(bien_1);
console.log(typeof(bien_1));
</script>

Hàm console.log(): in kết quả ra màn hình console

hàm typeof(): để kiểm tra kiểu dữ liệu của biến

Hàm prompt(): nhận giá trị nhập vào hộp thoại

Các từ khóa đặc biệt, không được dùng để đặc tên biến

abstract

boolean

break

byte

case

catch

char

class

const

continue

debugger

default

delete

do

double

else

enum

export

extends

false

final

finally

float

for

function

goto

if

implements

import

in

instanceof

int

interface

long

native

new

null

package

private

protected

public

return

short

static

super

switch

synchronized

this

throw

throws

transient

true

try

typeof

var

void

volatile

while

with

Biến toàn cục và biến cục bộ

Chạy đoạn script sau:

<script type="text/javascript">
var x = 10;
function demo() {
var x = 9;
alert(x);
}
alert('Giá trị của x là '+x);
</script>

Kết quả sẽ là bao nhiêu??

Biến toàn cục sẽ tồn tại trong suốt quá trình chạy chương trình.

Biến cục bộ chạy trong nội bộ hàm.

Trong ví dụ trên, biến x = 10 là biến toàn cục. Biến x nằm trong function là biến cục bộ. Kết quả alert sẽ là 10.

Code mẫu: Download

Nếu có thắc mắc, hãy đặt câu hỏi bằng cách comment bên dưới, qua email, hoặc nhắn tin qua Fanpage Góc làm web.

Liên hệ

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.